Om Frida

Jag heter Frida och har gått en femårig medicinsk utbildning på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan i Solna. Skolan har sina anor sedan 1983 och är den enda skolan som erbjuder kiropraktisk utbildning i Skandinavien. 

Efter utbildningen har jag utfört en ettårig praktiktjänstgöring som innehöll tre månader inom sjukhus och nio månader hos legitimerad kiropraktor. Detta för att få min legitimation som godkänns och delas ut av Socialstyrelsen. Legitimerade kiropraktorer står under Lex Maria.

Min syn på kiropraktik är att den kan hjälpa många till en bättre vardag. För att göra detta krävs att man ser på helheten hos patienten och patientens problem. Det kan innebära att man behöver ge en kiropraktisk behandling med manipulation eller mjukdelsbehandling eller både och. Det kan även innebära att man endast behöver tejpa för att bli bättre.

Eftersom jag har en yrkestitel, kiropraktor, så är jag också primärvårdsgivare. Detta innebär att jag har djup kunskap om kroppen i övrigt än endast kroppens anatomi vilket är viktigt om jag ska kunna ställa rätt diagnos på mina patienter. Om det är något som jag inte hjälpa till med remitterar jag vidare mina patienter till rätt vårdnadsgivare för att patienten ska kunna få den bästa behandlingen för sitt problem.

Det är inte normalt att behöva gå omkring och ha ont

Frida Åberg

Migrän

Migrän är en av de vanligaste folksjukdomarna. Migrän är attacker av svår huvudvärk.

Utlösande faktorer till migrän

Det finns olika faktorer som utlöser en migränattack:

–      Stressig period som återföljs av en lugn period, t ex första semesterdagen

–      Viss mat, t ex choklad och rött vin

–      Brist på mat, t ex då man intar flytande föda

–      Oregelbundna måltider

–      För lite eller för mycket sömn

–      Starka dofter

–      Svängningar i temperatur eller lufttryck, t ex innan ett åskoväder

–      Värme

–      Starkt solljus

–      Höga ljud

–      Hormonförändringar hos kvinnor, t ex i samband med menstruationen

Besvären kan lindras eller försvinna helt vid graviditet och försvinner oftast i klimakteriet för många kvinnor.

Förekomst av migrän

Förekomsten av migrän är hos var femte kvinna och var tionde man. Barn kan också få migrän, dock så tillhör detta ovanligheten. Sjukdomen är delvis ärftligt betingat, ca 70 % av migränpatienterna har en nära anhörig som också får migränattacker. Trots detta vet man ännu inte orsaken till migrän.

Det som händer vid en migränattack är att stora blodkärl runt hjärnan blir vida, svullna och smärtkänsliga på grund av att nervändarna runt blodkärlen läcker ut ämnen som irriterar. Det är detta som ger den pulserande huvudvärken som är så typisk för migrän.

Symtom vid migrän

Symtomen vid migrän är sprängande eller dunkande huvudvärk. Smärtan är vanligtvis värre gradvis. Smärtan sitter ofta vid ena ögat eller ena halvan av huvudet och kan också vandra från sida till sida. Attacken brukar hålla i sig mellan 4 timmar och 3 dagar. Smärtan förvärras när man rör på huvudet. Under attacken blir man överkänslig för dofter, ljus och ljud. Man blir också oftast illamående och kan kräkas.

Migränattackers olika faser

Migränattacker kan delas in i 4 olika faser som inte alltid behöver upplevas av alla.

Fas 1 – prodromalfasen. Upplevs av ca 70 % av de som får migrän och föregår själva migränhuvudvärken som varar mellan 2-48 timmar. Man kan då uppleva olika symtom som alert eller slö, utåtriktad eller inåtvänd, hyperaktiv eller trött, hungrig eller illamående etc, det är mer omgivningen som lägger märke till prodromalfasen.

Fas 2 – aurafasen. Drabbar ca 30 % av de som får migrän. Det innebär vissa neurologiska symtom innan migränattacken utlöses. De vanligaste symtomen är övergående synrubbningar, t ex blixtrar eller sicksackmönster framför ögonen samtidigt som synfältet minskar. Andra aurasymtom är känselstörningar, så som stickningar och domningar, i handen, fingrar eller kinden och försämrad talförmåga.

En del får alltid aura innan en migränattack medan vissa bara får det ibland. Auran utvecklas gradvis i 5-20 minuter och har en duration upp till en timme för att senare lugna ner sig och utveckla sig till huvudvärk successivt under 30 minuter. Vissa får aurasymtom utan att få huvudvärk efteråt.

Fas 3 – huvudvärksfasen. Hos 67 % som får migrän är detta det första tydliga symtom för migränattacken. När huvudvärken är fullt utvecklad i kombination med svår smärta upplevs den som glödgande, skärande eller bultande. Huvudvärken omfattar endast en hjärnhalva i typfallet, men kan även flytta sig från sida till sida eller verka på båda sidor samtidigt.

Fas 4 – resolutfasen. Det är då som man återhämtar sig från attacken och återgår långsamt till normaltillstånd. Man känner sig oftast trött och utmattad upp till 24 timmar efter en attack.

Förebyggande av migrän

Det går inte att bota migränattacker men det går att förebygga dem, genom att hitta vad som utlöser attackerna och undvika eller ändra på den faktorn. Det går att göra genom att skriva huvudvärksdagbok. Om det är choklad och/eller rött vin som utlöser migränen så får man sluta äta eller dricka detta. Om stress är den utlösande faktorn så bör man hitta ett sätt att slappna av och sluta stressa. Att leva ett regelbundet liv med en hållbar struktur på mat och sömn brukar hjälpa. Även regelbunden motion, avslappningsövningar, akupunktur och kiropraktik kan hjälpa. 

Kiropraktik och migrän

Kiropraktik kan hjälpa genom att minska på spänningar i muskler och låsningar (rörelseinskränkningar) i leder som i sin tur kan leda till spända muskler och därför bidra till huvudvärk. Kiropraktorn kan även ge avslappningsövningar till den personen där stress är den utlösande faktorn till migränen.